Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013) GMESN. Glante – europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013)

Kwestia zarządzania konsekwencjami klęsk żywiołowych jest niezwykle ważna. W przypadku, gdy w Chinach nie wiadomo było czy drogi są przejezdne po przejściu powodzi czy trzęsienia ziemi. Mamy jasną wiadomość, iż potrzebne są aktualne i dokładne dane już po przejściu klęski. W przypadku rzek można również określić z wyprzedzeniem, które wyleją, a które nie.

Valean: trzeba przewidzieć właściwe finansowanie tego programu. Polityka dostępu do danych – należy utworzyć rynek dla usług na podstawie danych z elementów tego programu. Będzie to korzystne dla nowych państw członkowskich i przyczyni się do rozwoju innowacyjności.

GMES - system obserwacji Ziemi

GMES – system obserwacji Ziemi

Jednak trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o swobodny dostęp do informacji i wziąć pod uwagę kwestie uczciwości odbiorcy i poufności danych. Kosmiczna agencja będzie wdrażała tą przestrzeń i później przystąpi do prywatyzacji.

Chichester: gromadzenie nowych danych mogłoby dublować istniejące już dane, dlatego też tam gdzie jest to możliwe system GMES powinien wykorzystywać informacje już istniejące. Projekt ten wymaga współpracy różnych stron. Rada reprezentująca wszystkie strony jest kwestią ciekawą i do rozważenia. Swobodny, otwarty dostęp do usług – istnieją tu pewne obawy i zastrzeżenia. Budżet jest niewystarczający, jeśli chodzi o realizację założeń. Jak można utworzyć rynek na usługi, jeśli mają być one bezpłatne?

Dati: w kwestii środków brak jest dzisiaj sprecyzowanego finansowania, jeśli chodzi o całość kwoty budżetowej. Kwestia zasady dostępu do danych – dostęp ograniczony do osób fizycznych i prawnych.