Przedstawiciel Komisji Europejskiej, DG Energy – Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (2011–2013) GMESSprawozdawca: Norbert Glante (S-D) GMES jest globalnym systemem monitoringu. Jest on narzędziem służącym do świadczenia usług w celach m.in. obrony cywilnej, czy w przypadku przewidywania klęsk żywiołowych. System GMES może być również wykorzystywany w badaniach nad zmianami klimatycznymi, badaniami zasobów, w planowaniu przestrzennym, wylesianiu, urbanizacji, czy w zakresie bezpieczeństwa obywateli. GMES może być także uznawany za instrument pomocy rozwojowej, jak to ma miejsce w Afryce. Głównym założeniem systemu GMES jest dostarczanie danych, które będą jasne, przejrzyste, certyfikowane, nie zniekształcone i niekwestionowane. Na etapie dyskusji pozostaje wciąż kwestia odpłatności dostępu do danych przez podmioty prywatne – w przypadku podmiotów publicznych dostęp będzie bezpłatny.  W ramach systemu globalnego GEOS, będzie również możliwy dostęp do informacji dla podmiotów spoza Europy. Każdy kontynent wnosi tam, bowiem swój potencjał informacji, które później są dostępne dla innych partnerów