Rozporządzenie delegowane uzupełniające rozporządzenie nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) poprzez ustanowienie warunków rejestracji. GMESJ. Creuzmann – sprawozdawca: Omawiany dokument jest uzupełnieniem rozporządzenia GMES i dotyczy dostępności do europejskich satelitów, bez nakładania dodatkowych opłat. Podobny system, o nazwie LANCET funkcjonuje w USA i również jest systemem bezpłatnym, lecz dane uzyskane dzięki niemu są niższej jakości w porównaniu do systemu europejskiego. Nie należy sprzeciwiać się bezpłatnemu dostępowi, gdyż inwestycja pochodzi z podatków od obywateli.

GMES - system obserwacji Ziemi, satelita

GMES – system obserwacji Ziemi, satelita

Jednakże odpowiadając na pytanie, czy dane powinny być darmowe, być może warto zastanowić się nad tym aspektem i bezpłatny dostęp ograniczyć tylko do starszych danych. Kolejny ważny aspekt do rozważenia, to sprawa tych podmiotów, które nic nie wniosą w tworzenie systemu GMES, a uzyskają możliwość nieograniczonego korzystania z niego, to niewątpliwie krzywdzące wobec podmiotów, które dołożą wielu starań w budowę GMES.

N. Glante: Jeśli chodzi o akty delegowane, to były one przedmiotem przeglądu przed wakacjami, były nawoływania, by przedłożono stosowny termin. W świetle tego, co powiedział kolega Creuzmann, kwestia wymaga dyskusji zgodnie z rozporządzeniem Copernicus. Trzeba jednak zauważyć fakt, iż ciągnie się za UE już duże opóźnienie co do ram finansowych dla Copernicusa, dlatego powinno się koncentrować na nowym rozporządzeniu, ze względu na jego szczegółowość.

Komisja Europejska: Projekt rezolucji mówi o kwestiach natury czysto formalnej, UE w tym aspekcie jest dość opóźniona, mało się także wspomina o meritum, a do tego właśnie trzeba dążyć. Prowadzono wiele konsultacji, przygotowano kilka wersji tekstu, który przedstawiono wielu stronom, proszono o komentarze, dlatego nie można było oczekiwać zbyt szybkiej propozycji i zgody wszystkich stron w tym samym czasie. Chcemy zgody wszystkich zaangażowanych podmiotów, stąd zaskoczeniem było, że jedna firma się nie zgodziła na przedstawione propozycje. Satelity wspomnianej firmy są blisko SENTINEL 2, było to jednak powszechnie wiadome i omawiane kilka razy z rządem Niemiec. Wtedy też zapadła decyzja, że SENTINEL 2 będzie łączył się tylko i wyłącznie z czujnikiem, który łączy się dalej ze wspomnianą firmą. Nasza zgoda była spowodowana większym marginesem ruchu dla obu stron. Warto odnotować, iż sama firma dokonała dużych inwestycji w satelity, wiedząc jakie jest status quo, a także zdając sobie sprawę, że ich czujnik ma dwa razy lepsza jakość. Początkowo wydawało się, że można działać obok siebie. Jeśli jednak będą stabilne ramy prawne, to można myśleć o powrocie do ścisłej współpracy.

J.P. Audy: kiedy odbywano debatę o GMES, mówiono że miałoby być wszystko bezpłatne. Nie rozumiem dlaczego Komisja potrzebuje podstawy prawnej do bezpłatności systemu. Mówiono obywatelom, że to wartość dodana europejska, jeśli stanie się inaczej, aniżeli obiecywano od samego początku, to otwarcie rzecz ujmując wszyscy się ośmieszą. Kwestia ta została przegłosowana. Chciałbym poznać nazwę przedsiębiorstwa, które prowadzi lobbing, to jest niezrozumiałe i nie do przyjęcia.