Sprawozdanie N. Glate na temat Europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) GMESJedną z najważniejszych kwestii jaka pozostaje do rozwiązania jest kwestia finansowania i odpłatności danych. Raport na temat przejrzystości finansów zostanie wkrótce opublikowany, da nam to jasny obraz źródeł finansowania.

Dati: Jedną z najważniejszych kwestii pozostaje problem odpłatności dostępu do danych. Zasada wolnego dostępu nie oznacza jednocześnie dostępu darmowego. Te dwie rzeczy należy rozróżnić, aby rynek mógł się rozwijać. Ważną kwestią jest również certyfikacja danych, jest to kwestia odpowiedzialności, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.

Komisja Europejska: nie wszystkie dane z GMES powinny być darmowe, ale zasada ta wyklaruje się w trakcie prac. Informacje generowane przez GMES muszą być najwyższej jakości i ich wiarygodność musi być zgodna z pewnymi standardami, które wypracowane zostaną przez operatorów GMES.