Sprawozdawca Norbert Glante (SD) – Europejski Program Obserwacji Ziemi GMESGłównym założeniem dyskusji było pozyskanie środków w ramach Programu Ramowego na koszty operacyjne dla programu GMES. Kiedy już system GMES będzie operacyjny dane powinny być darmowe, gdyż każda jednostka powinna mieć do nich jednakowe warunki dostępu.

V. Moutarlier, DG Enterprise – zdanie Komisji Europejskiej: Należy stworzyć odpowiednie ramy prawne i finansowe, aby nadać trwałość nadaniom naukowym. Dane pozyskiwane z programu GMES powinny być wykorzystywane w innych sektorach np. w gospodarce, tym bardziej więc trzeba zapewnić środki na dalszy rozwój działania systemu. KE będzie odpowiedzialna za ogólną koordynację działań. W kwestiach technicznych korzystać trzeba z potencjału naukowego i ośrodków technicznych istniejących już w Europie.

GMES w przyszłości nastawiony będzie zarówno na działania kosmiczne i niekosmiczne, a także na działania nastawione na odbiorców finalnych.

GMES - system obserwacji Ziemi, antena satelitarna

GMES – system obserwacji Ziemi, antena satelitarna

KE zaproponowała zasadę otwartości dostępu do danych GMES. Udzielana będzie bezpłatna licencja na dostęp do bazy danych. Zmniejszenie kosztu bazy danych konieczne jest ze względu na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.